Во продолжение ќе ја пронајдете апликацијата за стипендија на МИТ Универзитет Скопје.

 

За комплетирање на апликацијата потребно е да ги пополните сите прашања, како и да структуирате мотивационо писмо зашто сакате да учите на МИТ Универзитет и сте идеалниот кандидат за стипендија.

Исто така, потребно е да го наведете генералниот успех за сите години од средното училиште. Доколку влезете во потесен избор за стипендија потребно е да ги приложите успесите од првите 3 години како доказ за внесените податоци.

Крајниот рок за поднесување на апликацијата за стипендија е 31.05.2019 во 23.00 часот.

Напомена: Апликацијата се пополнува со кирилично писмо (македонска поддршка).

Апликацијата можете да ја пронајдите на следниот линк.

Leave a comment