Монаш Универзитетот доделува 4 стипендии за меѓународни студенти за додипломски или постдипломски студии.

 

 

Сите програми се стипендирани, освен медицина и бизнис администрација. Стипендиите ги покриваат трошоците за школарина. Треба да аплицирате до 15 ноември 2017 или 15 јануари 2018 за првиот или вториот семестар во 2018 година.

 

Повеќе информации за универзитетот и условите може да најдете на следниот линк.

Leave a comment