Стипендии

Повик на Македонија 2025 за стипендирање на десет талентирани средношколци/студенти

Меѓународната невладина организација Македонија2025 го отвори повикот за прием на апликации во склоп на Фондот за поддршка на талентирани студенти за тековната 2019 година.

Стипендии за учество на летни школи по чешки јазик

Министерството за образование и наука соопштува дека Министерството за образование, млади и телесно воспитување на Република Чешка за 2019 година обезбедува четири стипендии за учество на кандидати на летни школи по чешки јазик во рамките на проектот за словенски студии, кои традиционално се одржуваат во Плзењ (2 места) и Брно (2 места).

ЦЕИ стипендија за писатели во престој 2019

ЦЕИ стипендијата за писатели во престој е награда насочена кон поттикнување на прекуграничната соработка и промоција во областа на литературата за млади писатели од земји кои не се членки на ЦЕИ (Албанија, Белорусија, Босна и Херцеговина, Македонија, Република Молдавија, Црна Гора, Србија и Украина).

Повик за академски стипендии

Младински образовен форум објавува повик за Академски стипендии за граѓанско општество – АСГО (Civil Society Scholar Awards – CSSA) кои ја поддржуваат меѓународната академска мобилност со цел на студентите на докторски студии и на факултетскиот кадар да им овозможат пристап до ресурси кои го поткрепуваат социјално ангажираното и критичко истражување во нивните родни земји или региони. Стипендиите се поддржани од Фондациите Отворено општество.