Стипендии

Стипендии на втор циклус студии на УКИМ за учебната 2018/19

ОКТА АД Скопје во академската 2018/ 2019 година доделува десет стипендии на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, запишани на втор циклус студии на одредени студиски програми на следните факултети:

Повик за аплицирање на стипендии од LEAD MK програмата

УСАИД проектот за граѓанска вклученост ги поканува младите луѓе (18-25 години) од Македонија да аплицираат за учество во третата година од Програмата за стипендии на LEAD МК 2018/2019. LEAD MK е најсовремена програма за лидерство и застапување дизајнирана да ги оспособи македонските млади луѓе со вештини, знаења и мрежи кои ќе им овозможат да станат лидери во унапредувањето на јавните интереси на заедницата, на регионално или национално ниво.

Стипендии од Фулбрајт програмата (пост-докторски студии) за академската 2019-2020 година

Министерството за образование и наука информира дека во тек е конкурс за учество во Фулбрајт студентската програма, наменет за пост - докторски студии во Соединетите Американски Држави, за академската 2019 – 2020 година.

Стипендии за докторски и постдокторски студии и истражувања во Швајцарија за академската 2019/2020 година

Министерството за образование и наука информира дека Федералната комисија за стипендии за странски студенти на Владата на Швајцарија за академската 2019-2020 година ќе додели најмногу 30 стипендии за докторски и постдокторски студии и истражувања, за студенти од земјите од Централна и Источна Европа и Кавкаските држави, вклучувајќи ја и Република Македонија.

Аплицирајте за стипендија на АУБГ- Spring semester 2019

Американскиот Универзитет во Бугарија прима апликации за Spring Semester 2019 заклучно со 1 октомври 2018.

Платени докторски студии на Универзитетот Валенсија во Шпанија

Објавен е повик за платени докторски студии на Универзитетот Валенсија во Шпанија.

MBA стипендии за жени на Универзитетот во Лондон, Англија

За да прослават 150 години од учество на жените во високото образование, Универзитетот во Лондон нуди 150 стипендии за жени да студираат на Глобалната MBA програма.

Стипендии за постдокторски истражувања во Германија

Фондацијата Александар Хумболт секоја година доделува стипендии за истражувачи од странство кои сакаат да се спроведуваат истражувања во рамките на истражувачки институции во Германија.