Семинари и обуки

Курс за тренери на Факултетот за спорт при Универзитетот во Лајпциг

Секоја академска година Факултетот за спорт при Универзитетот во Лајпциг, со поддршка на Сојузното министерство за надворешни работи, организира меѓународни курсеви за професори и тренери по физичка култура во траење од 5 месеци.

Конференција за мирољубивост во Босна и Херцеговина

Дали сте ангажирани во работата во заедницата? Дали имате желба за градење мир?