Семинари и обуки

Повик за младинска размена во Португалија

Главна цел на овој проект е промовирање на еднаквоста и недискриминацијата помеѓу младите луѓе. Никој не е роден со предрасуди, туку има потенцијал да го развие со текот на времето. Клучно е да се поттикнат вредностите на еднаквоста и недискриминацијата.

МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО MАРАБУ КАМП, МИЛКОВЕНИ, РОМАНИЈА

Innova Lab од Битола со повик за младинска размена за тројца учесници во Марабу камп, Милковени, Романија.

Обука „Вештини и успех“ на Пивара Скопје

Едукативниот центар на „Пивара Скопје“ ве поканува на 38. обука „Вештини и успех“.

Курс за тренери на Факултетот за спорт при Универзитетот во Лајпциг

Секоја академска година Факултетот за спорт при Универзитетот во Лајпциг, со поддршка на Сојузното министерство за надворешни работи, организира меѓународни курсеви за професори и тренери по физичка култура во траење од 5 месеци.

Конференција за мирољубивост во Босна и Херцеговина

Дали сте ангажирани во работата во заедницата? Дали имате желба за градење мир?