Семинар: „Лавиринтите на умот“

Семинар: „Лавиринтите на умот“

Семинарот „Лавиринтите на умот“ е семинар за развој на вештини за работа со деца на возраст од 6 до 11 години.

Семинар: Положбата на младите од урбаните средини и предградијата на пазарот на  трудот

Семинар: Положбата на младите од урбаните средини и предградијата на пазарот на трудот

Од 9-11 мај 2018 во Ужице, Србија се оддржува семинар на тема: Положбата на младите од урбаните средини на пазарот на трудот.