Семинари

Протокол за дипломатска комуникација на академија и етика

Академијата за протокол и дипломатија има огромно задоволство да Ве покани да учествувате на настанот: Повисок интензивен курс на дипломатски протокол и етика. Овој курс на дипломатски протокол и етика што ги нудат најдобрите експерти од областа од регионот, обезбедува единствена можност за студентите, младите професионалци и млади лидери да ја проучуваат историјата, улогата, структурата, компетенциите и активностите на протоколот, како и воените, политичко-безбедносните и економските прашања со кои се соочува дипломатската одбрана на новите земји.

Младински форум за заштита на животните Y4WC

Ова е вашата шанса да се придружите на првиот форум за заштита на животните предводен од младите, фокусиран на изнаоѓање решенија за прашањата за зачувување на дивиот свет, зајакнување на заштитата на раните кариери во креирањето на меѓународните политики и развивање на вештини и мрежи на идните лидери за зачувување. Главно место пред и за време на 18-тото собирање на најголемата конзерваторска конвенција во светот, Конвенцијата за меѓународна трговија со загрозени видови на дива флора и фауна, ќе биде во Коломбо, Шри Ланка (20-28 мај 2019 година).