Вработување

Оглас за вравотување на пекар во Кавадарци

Друштво за производство и промет со мелнички и пекарски производи ЖИТО ЈУГ АД увоз извоз -Кавадарци објавува оглас за вработување на пекар

Оглас за вравотување на комерцијалист-референт во Кавадарци

Друштво за производство и промет со мелнички и пекарски производи ЖИТО ЈУГ АД увоз извоз -Кавадарци објавува оглас за вработување на комерцијалист-референт

Оглас за вравотување на машински техничар во Кавадарци

„Детал Велд“ ДООЕЛ -Кавадарци објавува оглас за вработување на машински техничар

Оглас за вработување на возач на моторни пружни возила

Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт „ДЕМ МАРКА ШПЕД“ ДООЕЛ увоз-извоз с.Возарци Кавадарци објавува оглас за вработување на возач на моторни и пружни возила

Оглас за администратор за обработка на податоци

Друштво за транспорт и услуги ПЕЛАГОНИЈА БУС ДООЕЛ ПРИЛЕП има потреба од администратор за обработка на податоци.

ГЕНТЕРМ Прилеп со отворени работни позиции

 

ГЕНТЕРМ Прилеп објавува оглас во кој бара работници на следниве работни позиции

СОКАТРА објавува оглас за проектант

Американксата компанија СОКАТРА има потреба од проектант.

ДеСо / Оглас за локални организатори

Девелопмент солушнс (ДеСо) го спроведува проектот Promoting Webinar-Based Youth Non- Formal Education in Southeast Europe.