Bold Awards се во потрага по најсмел млад победник < 25.

 

Оваа категорија е отворена за било кое младо лице  (до 25 години) кое активно придонело за група луѓе на значаен и влијателен начин. Тој/таа одиграл централна улога во успешното извршување/спроведување на проект поврзан со групата и покажал лидерство во полето на групата и за себе.

Crowdsourcing Week BOLD Awards ќе биде наградувачки настан за извонредни проекти, поединци и компании. По поднесувањето на проектот, нашиот тим ќе го разгледа во рок од 2 недели. Ако вашиот проект е прифатен, тој ќе се појави онлајн и ќе започне гласање на 1-ви февруари.

Пријавите се отворени почнувајќи од 20 ноември 2018 година и ќе бидат затворени на 31 јануари 2019 година. Доставувањето на проектот ќе биде потполно бесплатно до 15 јануари 2019 година. По овој датум ќе се примени 25 € такса за секој запис. Од оваа такса, 5 € ќе одат за човечка фондација за олеснување на пристапот до образование, охрабрувајќи ги младите луѓе да ги следат своите страсти.

Bold Awards ќе се одржат на 5 април 2019 година во Венеција, Италија.

Повеќе информации може да најдете на следниот линк.

Leave a comment