Imagine Europe ги повикува сите (сите возрасти и националности) да ја претстават својата визија за Европа во 2050 година, во кратки пишанитекстови и видео снимки.

 

Натпреварот е поддржан од група партнерски организации ширум Европа и доби првични средства во рамките на програмата Еразмус + на Европската унија.

Најмалку пет учесници ќе добијат 500 евра и ќе бидат поканети на меѓународна работилница со платени трошоци, со европските носители на одлуки и носители на промени во втората половина на 2019 година.

Натпреварот е отворен за влез до 28 февруари 2019 година.

Понатамошни детали и информации се достапни на веб-страницата на "Imagine Europe".

Leave a comment