Конкурси

Конкурс за доделување стипендии за додипломски студии од прв циклус во странство од областите на ликовната уметност, кинематографија, и филмска продукција, драмската уметност и музиката за академската 2019/2020 година

Министерството за образование и наука за академската 2019/2020 година ќе додели стипендии за додипломски студии од прв циклус за кандидати примени на додипломски студии на реномираните универзитети во светот.

Конкурс за упис на студенти на Институтот за општествени и хуманистички науки - Скопје

Институтот за општествени и хуманистички науки - Скопје објавува конкурс за академската 2019-2020 година за упис на студенти на магистерски студии.

Аплицирајте за европска младинска картичка

Агенцијата за млади и спорт во соработка со Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ја промовираше младинската картичка.

Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Македонија за 2019 година

Агенцијата за супервизија на осигурување објавува конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Македонија за 2019 година.

Како до Холивуд – FX3X отвора школа за визуелни ефекти

Визуелни ефекти, aнимација, постпродукција.

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ

 

На единиците на Универзитетот Американ Колеџ Скопје може да се запишат вкупно 380 студенти во прва година на прв циклус студии во академската 2019/2020 година.

Конкурс за прием на ученици во јавните ученички домови за учебната 2019/2020 година

Министерството за образование и наука распишува Конкурс за прием на ученици во јавните ученички домови во Република Македонија за учебната 2019/2020 година.

Конкурс за доделување стипендии за академски студии од трет циклус во странство за академската 2019/2020 година

Министерството за образование и наука распишува

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМСКИ СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС ВО СТРАНСТВО ЗА АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА.