Повик за “Youth Information ambassadors”| „Млади амбасадори за младинско информирање“ во ИНФО СЕГА

Бидете дел од тимот на „Млади амбасадори за младинско информирање“ во ИНФО СЕГА Прилеп! Проширете ја својата лична мрежа на контакти, зголемете ги вашите комуникациски и презентерски вештини, и научете повеќе за младинското информирање.

Конкурс за есеј: Со предлози и идеи за решавање актуелен економски и/или социјален проблем во Македонија

Институтот за економски истражувања и политики Finance Think, Скопје, со поддршка од Цивика Мобилитас го спроведува проектот Поттикнување економска дебата во Македонија, базирана на докази и водена од податоци чија цел е да произведе позитивна општествена промена преку зајакнување на економската дебата во Македонија, базирана на докази од спроведени истражувања и водена од податоци.

Конкурс „Небрегово” за текстови за монографијата „Како го читам Конески“

Фондацијата за македонски јазик “Небрегово” распишува конкурс за испраќање текстови за монографијата „Како го читам Конески“, како дел од едицијата „Македонски збор“.

Конкурс за запишување на студенти на Меѓународен Славјански Универзитет

Меѓународен Славјански Универзитет „Г.Р.Державин“ – Свети Николе – Битола објавува конкурс за запишување на студенти на студии во академската 2017/2018 година.

Конкурс за запишување студенти во прва година при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола

Конкурсот за запишување на студенти во прва година на прв циклус правни студии на Правниот факултет при Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола за академската 2017/2018 година предвидува запишување на: 160 студенти во Битола, 80 студенти во Кичево и 80 студенти во Струга.

 

Интернационален натпревар во архитектура

Освојте дел од 30.000 евра за вашиот архитектонски предлог за теми од морето, вселената или покачување на нивото на морето.

Конкурс за млади и талентирани автори на Фондацијата Македоника

Фондација Македоника објавува награден конкурс за сите млади и талентирани автори, љубители на пишаниот збор од сите етнички заедници во Република Македонија, регионот и дијаспората.

Конкурс за доделување еднократни финансиски средства за објавен научно-истражувачки труд за 2016 година

 

 Министерството за образование и наука распишува КОНКУРС за доделување еднократни финансиски средства за објавен научно-истражувачки труд за 2016 година!