Конкурси

Повик за ученици од втора и трета година за учество на воен камп за млади во Црна Гора

Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија во соработка со Министерството за одбрана на Република Северна Македонија објавува јавен повик за учество на пет (5) ученици од јавни средни училишта

Радио МОФ - повик за двајца практиканти

Младински образовен форум отвора повик за 2 (двајца) практиканти во Радио МОФ, каде заедно со искусни новинари ќе работат на теми од интерес на младите.

Јавен повик за апликации за мобилност во стручното образование и обука

Европската комисија – Директорат за образование, млади, спорт и култура објавува јавен повик за апликации за мобилност во стручното образование и обука.

Бидете дел од „Balkan Booster“

Дојче веле бара учесници во проектот „Balkan Booster“ за 2019 година.

Награда за младинско учество

Проектот на УСАИД за граѓанско учество поканува поединци, организации, институции, медиуми, и бизниси да номинираат млади поединци, неформални групи на млади, и младински организации за овогодинешната Награда за младинско учество.

Конкурс за прием на ученици во јавните ученички домови за учебната 2019/2020 година

Министерството за образование и наука распишува Конкурс за прием на ученици во јавните ученички домови во Република Македонија за учебната 2019/2020 година.

Јавен повик за надомест на трошоци за објавени трудови

Министерството за образование и наука објавува јавен повик за прибирање барања за надомест на средства платени за објавување на научни трудови во списанија со фактор на влијание, реферирани во базите на Web of Science или Scopus од наставниците и соработниците избрани на високообразовните/научните установи во Република Македонија (во натамошниот текст: авторите).