Конкурси

Отворен повик за учество на Меѓународниот фестивал „Сараевска зима 2019“

Министерството за култура на Република Македонија ја информира јавноста дека во периодот од 7 февруари до 21 март 2019 година во Сараево, Босна и Херцеговина, ќе се одржи 35-тото  издание на Меѓународниот фестивал „Сараевска зима“, кој веќе го отвори повикот за потенцијалните учесници од регионот.

Freedom Prize – награда за борците за мир и слобода

За време на Меѓународниот форум „Нормандија за мир“ кој се оджа во јуни 2018 година во Каен беше претставена наградата насловена Freedom Prize која претставува соевиден образовен метод за промоција на мир, слобода и човекови права.

Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Р. Македонија за 2018 година

Агенција за супервизија на осигурување на Република Македонија објави конкурс загодишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија за 2018 година.

Конкурс за доделување еднократни финансиски средства за објавен научно-истражувачки труд за 2017 година

Министерството за образование и наука ке додели финансиски средства за објавени научно-истражувачки трудови од домашни автори во меѓународни научни списанија со фактор на влијание (импакт фактор). Согласно овој конкурс меѓународно списание е списание кое има меѓународен  уредувачки одбор.

Конкурс за аналитичар и администратор во „PayPal“, Сингапур

“PayPal” објавува конкурс за аналитичар и администратор кои ќе имаат водечка улога во спроведувањето на истражувањата и подготовката на извештаи за развојните регулативи и политики кои се однесуваат на бизнисот на PayPal во дигиталните плаќања и Fintech.