Бараме едно лице од Македонија за ЕВС во Норвешка - 12 месеци почнувајќи од мај 2019 година.

 

Краткорочни цели:

  1. да се подигне свеста кај младите во Норвешка, Палестина, Македонија и Романија за неправдите со кои се соочуваат младите луѓе во другите земји и да создадат солидарност меѓу нив;
  2. да им даде на младите луѓе во овие земји знаења / вештини за да преземат акција за решавање на овие неправди, на пример преку кампањи, комуникации, врсничко образование

Долгорочни цели:

  1. да се изгради капацитет на партнерските организации за промовирање на меѓународната солидарност и акција помеѓу младите луѓе, така што оваа работа може да продолжи, дури и по завршувањето на размената;
  2. да произведе промени во неправедни политики кои влијаат на младите луѓе;
  3. да придонесе кон градење на глобално движење на млади луѓе кои работат за правда преку границите и културите.

Сите волонтери ќе:

  1. да присуствуваат на стратешки настани - на пример големи младински фестивали и летни кампови каде што можат да мобилизираат голем број Норвежани да станат глобално свесни / активни
  2. Обука на обучувачи за да можат обучуваните лидери да ги пренесат знаењата и вештините на своите групи. Темите може да вклучуваат Окупација на Палестина; како да станете миротворец; итн.
  3. помагаат да се создадат ресурси кои може да се користат за да се испорача обука дури и откако ќе заминат - на пример, кратки филмови; фотографии; студии на случај.

Кога: 01/05/2019 – 30/04/2020

Каде: Haugesund KFUK-KFUM, Norway

           Haraldsgaten 70

           5528 Haugesund

           Norway

Контакт: Јовче Крстевски – 072/556-386 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leave a comment