Во проектот "Voluntary work means small steps for big change" ги поставивме следните цели:

1. Сојузот на формалното образование со неформално - наставен кадар на институциите кои работат во формалното образование (училишта и детски градинки, вклучувајќи ги и интеграторите) и волонтерите работат заедно за локалната заедница, учејќи се едни од други.
2. Промената на начинот на размислување жители на нашата заедница за странци од "туѓи, сомнителни, заканувачки" на "добро познати, убави и корисни" преку секојдневната работа на волонтери со хендикепирани лица и млади.

Резултати и влијание:

1. Градење на партнерство и синергија ефективност помеѓу формалното и неформалното образование во областа Милиц
2. Затворање на терминот "refugee" во локалната заедница.
3. Ограничување на радикализацијата кај младите луѓе.

Повеќе информации и одговорите на сите прашања околу проектот ќе ги најдете на следниот линк: Инфопак .

Начин на аплицирање:
Доколку сте заинтересирани да бидете ЕВС волонтер на овој проект испратете Ваша биографија во PDF формат, како и мотивационо писмо на англиски јазик на тука. 

Краен рок: 15.08.2018

Leave a comment