ЕВС Волонтирање

Извонредна ЕВС можност во Романија

Младински Совет Прилеп, објавува повик за 3 ЕВС волонтери на долгорочен ЕВС проект во Романија.

ИТНО! Повик за ЕВС волонтер во Хрватска - „Solidarity at hands“

Домаќин на овој Европски повик за волонтерска услуга е Асоцијацијата за промоција на ИТ, култура и соживот (IKS) од Хрватска.

"Social Atelier 2" ЕВС проект во Осиек, Хрватска

Волонтерскиот центар Osijek како хостинг организација го имплементира проектот "Социјален ателје 2" фокусиран на интеграцијата на обесправените и ранливи групи, како што се бегалците / барателите на азил, лицата со посебни потреби, старите лица и младите.

Да одиме во Бугарија - Итен повик за ЕВС

Овоj проект веќе е започнат на 4-ти март.

Зошто е корисно да се биде волонтер? Пријавете се!

 

Eвропски Волонтерски Сервис- ЕВС има за цел да поддржува реализација на неформални образовни проекти кои овозможуваат: подобра мобилност, можност за меѓу-културно учење, активна социјална партиципација, личен и професионален развој, можност на младите луѓе да се запознаат со европските вредности, како солидарност, различност и еднаквост со младите луѓе од цела Европа. 

ЕВС им овозможува на младите луѓе да вршат волонтерска служба за период од 12 месеци во земја различна од земјата во која престојуваат.

Целта на Европски Волонтерски Сервис е да се развие солидарност и да се промовира активно граѓанство и взаемно разбирање помеѓу младите луѓе.

Да се биде волонтер не е обврска, тоа е чест.

Да се биде ЕВС волонтер значи и да патуваш, да запознаваш нови луѓе.