Актуелни Информации (106)

Оглас за вработување на дистрибутер во малопродажба во Кавадарци

Друштво за производство,трговија и услуги „ЕУРО-ГИ ЛОГИСТИК ТРЕЈД“ ДООЕЛ извоз-увоз од  Кавадарци објавува оглас за вработување на дистрибутер во малопродажба

Оглас за вработување на административен службеник во Кавадарци

Друштво за производство,трговија и услуги „ЕУРО-ГИ ЛОГИСТИК ТРЕЈД“ ДООЕЛ извоз-увоз Кавадарци објавува оглас за вработување на административен службеник

Бесплатни онлајн студии и курсеви

Ако сакате да студирате било каде, или пак во вашата земја и во исто време сакате да имате корист од меѓународно образование, образованието за учење на далечина е за вас.

Оглас за доктор по општа медицина во Прилеп

Приватната здравствена установа-Поликлиника од примарната здравствена заштита ПРИМАРИУС Д-Р ЃОКО со биохемиска лабораторија МАКСИМ-С Прилеп има потреба од доктор по општа медицина.

Оглас за работник за едноставни работи на производствена линија во Прилеп

ГЕНТЕРМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз ПРИЛЕП им апотреба од работник за едноставни работи на производствена линија во Прилеп.

Потребен е рецепционер во хотел во Прилеп

Хотел КРИСТАЛ ПАЛАС ДОО увоз-извоз Прилеп има потреба од рецепционер.

Потребен е дизајнер во Прилеп

БИРН-2002 заштитно друштво Прилеп има потреба од дизајнер.

Потребен е доктор по медицина во центарот за дијализа во Прилеп

ПЗУ-Центарот за дијализа СИСТИНА НЕФРОПЛУС Кавадарци - подружница бр.2 Прилеп има потреба од доктор по медицина.