media/k2/items/src/284abb2acff9fb10e3d31009f15c8be7.jpg 5
Jasmina
Mar 02 2017

Важно е човек да ја знае крвната група бидејќи таа може да ни каже на кои болести сме склони, но и ...

Has no content to show
media/k2/items/src/1768aa7ff54bcb093d92818ce4bdc18c.jpg 0
Jasmina
Apr 27 2017

                                                            К О Н К У Р С            ЗА ...

media/k2/items/src/111f98f6130992942a4edb8b01d8011a.jpg 2
Zlatica
Mar 27 2017

Здружението за меѓугенерациска солидарност „ДОБЛЕСТ“ е независно и непрофитно здружение на граѓани ...

media/k2/items/src/0f4f3d9b01e664b52ec241da315f1972.jpg 0
Zlatica
Apr 26 2017

Врз основа на член 131 и член 135, став 1 од Законот за високо образование и член 34 од Правилникот ...

media/k2/items/src/8837b40983130e6a3374aab6340cf46d.jpg 0
Jasmina
Apr 28 2017

Долгорочен ЕВС проект во Литванија за работа со деца во детски центар.