#365работничкиправазамлади

Национална Кампања 365 Работнички права за млади

media/k2/items/src/5c808756f924c2e73d61b48537dc11e1.jpg 0
Сајна
Aug 15 2018

Сите ние постојано ги користиме, комуницираме преку нив,  тие се нашата главна дневна и ноќна ...

media/k2/items/src/76bedd65ef841f621cf3983161bda4bd.jpg 0
Katerina
Jul 30 2018

Асоцијација НЕЛ – Скопје во рамките на проектот ”Swapping Cultures-Erasing Borders” кој е поддржан ...

media/k2/items/src/3e17a4a91fecaced6639d00a25d5480e.jpg 6617
Elena
Jun 29 2017

“The Intern Group” е водечки снабдувач на програми за практикантска работа на новите пазари во ...

media/k2/items/src/e3bcae0ff7b3b9820d7a1daf4163d2ee.jpg 0
Сајна
Aug 15 2018

Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Тони Златески 93 ДЕ-НИ-КОМПАНИ ...

media/k2/items/src/2b801622c01bbf79ca1cbb447cc20416.jpg 0
volonter
Aug 14 2018

Волонтирањето во Sunny Hill може да биде искуство за менување на животот за некоја личност, која би ...